งานบุคคล
เอกสารการยืมเงินและบันทึกเงินในโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร 10,000 บาท (อ่าน 383) 21 ก.ค. 60
มาตรการดูแลนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 436) 26 พ.ค. 60
ประกาศโรงเรียนปราจีนกัลยาณี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (อ่าน 519) 03 ก.พ. 60
การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปร (อ่าน 527) 13 ม.ค. 60
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (อ่าน 516) 05 ม.ค. 60
เชิญชวนร่วมค้นหา 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี (อ่าน 604) 30 ธ.ค. 59
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูฯ (อ่าน 433) 30 ธ.ค. 59
การประชาสัมพันธ์การงดเก็บค่าสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค. (อ่าน 428) 29 ธ.ค. 59
การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปร (อ่าน 321) 23 ธ.ค. 59
การคัดเลือกผลงานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ MO AWARDS )ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 327) 01 ธ.ค. 59
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการของสถานศึกษา (อ่าน 273) 18 พ.ย. 59
การสรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 (อ่าน 276) 18 พ.ย. 59
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2559 (อ่าน 363) 31 ส.ค. 59
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2559 (อ่าน 426) 30 ส.ค. 59
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/59 (อ่าน 359) 30 ส.ค. 59
บัญชีรายละเอียอการขออนุมัติไปราชการนอกเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 377) 21 ก.ค. 59
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาเล่าเรียน (อ่าน 406) 04 ก.ค. 59
การคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (อ่าน 366) 04 ก.ค. 59
แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (อ่าน 448) 30 มิ.ย. 59
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 15 (อ่าน 378) 30 มิ.ย. 59
การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 374) 30 มิ.ย. 59
ข้อคิดเห็นของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี (อ่าน 316) 30 มิ.ย. 59