ผู้บริหาร

นายปรีชา สุภาพ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/05/2016
ปรับปรุง 27/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 310878
Page Views 579908
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางลัดดา ศรีโสภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเพ็ญศรี เข็มเศรษฐ
ครู คศ.3

นางสาววิสันตรี รสดี
ครู คศ.3

นางสาวโสภา มณฑา
ครู คศ.3

นายไพฑูรย์ ทิพยสุข
ครู คศ.3

นางทิพย์วรรณ ทองทาย
ครู คศ.3

นายมาโนช มั่นคง
ครู คศ.2

นางสาวนพรัตน์ สิงห์ธรรม
ครู คศ.2

นายอนุพงษ์ ศรีโสภา
ครู คศ.2

นางสาวระพีพรรณ เหลือสืบชาติ
ครู คศ.1

นางสาวมานัสวิณีย์ เวียงปฏิ
ครู คศ.1

นางสาวนฤมล ก้อนขาว
ครู คศ.1

นางสาววรลักษณ์ บุญค้ำ
ครู คศ.1

นายชัยณรงค์ เดชโนนสังข์
ครู คศ.1

นางสาวนัตดา มนต์มีศีล
ครูผู้ช่วย

นางอนุธิดา ขยันงาน
พนักงานราชการ

นางสาวฉวีวรรณ พรมมา
พนักงานราชการ

นางสาวนิศารัตน์ บุญทะลับ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอรอุมา ทานทน
ครูอัตราจ้าง