ผู้บริหาร

นายปรีชา สุภาพ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/05/2016
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 322200
Page Views 601053
กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล

นายนิรันดร์ กิจวิจารณ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุคนธ์ พุทธพูลตระกูล
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางใจทิพย์ ศรีบุญเรือง
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางพันธิพัฒน์ อารักษ์
หัวหน้างานบริหารบัญชี

นางสาวอภิญญา ยินดียม
หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางทิพย์วรรณ ทองทาย
งานบริหารการเงิน

นางสาวชัชชารี ประชุมชน
งานบริหารบัญชี

นางสาวนพสร อู่แก้ว
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวธันยานี เชาว์ดี
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางนจนาฏ ทาทิตย์
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางนันทกัญ ธนพาพงษ์
หัวหน้างานบริหารงานธุรการ

นางสาวศศิธร เอี่ยมสอาด
งานบริหารงานธุรการ

นางสายใจ ฉิมพาลี
หัวหน้างานจัดระบบและจัดทำทะเบียนประวัติ

นางสาวมานัสวิณีญื เวียงปฏิ
หัวหน้าางานส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์