ที่อยู่เพื่อนๆ
ใครที่รู้ที่อยู่หรือ เบอร์โทรเพื่อนๆๆเพิ่มเติม โปรดแจ้ง    ในเว็บบอร์ด   หรือ โทร  081-3774757(เส)

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

ที่ทำงาน

เบอร์โทรศัพท์

เสรีนันต์  สรรเพ็ชร์(เส)
sereenun@hotmail.com
เบญจวรรณ  สรรเพ็ชร์(เบญ)
bjw2508@hotmail.com
ภาวรินทร์  สรรเพ็ชร์(น้องออม)
pwr2541@hotmail.comm

36 ซอยปราจีนวิลเลจ  
ต.หน้าเมือง อ.เมือง  
จ.ปราจีนบุรี 25000

โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ต.หน้าเมือง อ.เมือง  
จ.ปราจีนบุรี 25000

081-3774757
089-2209756
037-214085

กฤตพัฒน์  พรายมณี (แมค)
mrmack.p@gmail.com

118/98  หมู่บ้านมณีรินทร์เลค
แอนด์ลากูน  ต.บ้านกลาง
อ.เมือง จ.ปทุมธานี

บริษัทดาต้าวัน เอเชีย จำกัด
900/29 พระราม 3 บางโพงพาง
ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

081-3418998

พินิจ  จันทร์ดี(จุ๋ย)
p_chandee@hotmail.com

27/1 ม.5  
ต.บางปลา  อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ10540

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
ต.บางโฉลง   อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ10540

081-6920375

สุนันท์  พุทธภูมิ(โต)

121/111  ม.3  
ต.พลูตาหลวง  อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี  20180

โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
ต.พลูตาหลวง  อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี  20180

081-9494346

วิลาศ  พุ่มพิมล (ล๊อก)
wilart_p@hotmail.com

119/7  ม.9  ต.ชมพู
อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

ม.ราชภัฏลำปาง  
 อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

081-9501137

สมเกียรติ  แก้วกา(ไก่)
k.kru.kai@hotmail.com
ชนิดา  แก้วกา  (เตี้ย) 

54 ม.1  ต.บางทราย
อ.เมือง  จ.ชลบุรี  

โรงเรียนวัดบุญญราศรี  
 อ.เมือง  จ.ชลบุรี  

081-7412763

ณรงค์  ห่อหมัด(ต๊ะ)

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา
อ.ตาพระยา
จ.สระแก้ว

โรงเรียนอนุบาลตาพระยา
อ.ตาพระยา
จ.สระแก้ว

086-1525995

พัชราภรณ์   เศรษฐจิตต์(พัช)

2 หมู่ 1 ต.เกาะจันทร์
อ.เกาะจันทร์  
จ.ชลบุรี

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
 อ.เกาะจันทร์  
จ.ชลบุรี

089-6058229

สมคิด   กันภัย(ม้า)
somkid_ke@hotmail.com

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
อ.คำชะอี
จ.มุกดาหาร  49110

โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
อ.คำชะอี
จ.มุกดาหาร  49110

089-9425219
042-691310

ปรินดา  ถาวร(เจี๊ยบ)
jeabparinda@yahoo.com

42/60  ม.17  ต.ศาลาธรรมสพน์
อ.ทวีวัฒนา  กรุงเทพฯ 10170

AIA  (สุรวงศ์)

081-3732265

สมชาย  สังข์สี(ชาย)
triplea_ssedu@yahoo.com

137/211  ม.9  วิภาวดี 41
แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210

137/211  ม.9  วิภาวดี 41
แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210

081-6667211

ว่าที่ ร.ต. รังสฤษดิ์  ศรีสวัสดิ์(ตู่)
mike_tudtu@hotmail.com

15/4  หมู่ 1  ต.กุฎโง้ง
อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 20140

โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์
 อ.พนัสนิคม
จ.ชลบุรี  20140

080-0945670

 

เจตนา  ชัยชิต(เจี๊ยบ)
krooram@hotmail.com

111/1  หมู่ 6  ต.มีชัย
อ.เมือง  จ.หนองคาย  43000

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย
เขต1 บริเวณศูนย์ราชการ  อ.เมือง
จ.หนองคาย 43000

087-7174097

อาทิจจ  สาเงิน  (อาท)
วราภรณ์  สาเงิน (ภรณ์)

155/7  ม.8  ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ 10540

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
 อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ 10540


086-3741566
02-7511445
081-5831520

ผดุงศักดิ์  ตานี(แอน)

40/3   ม.4  ต.ดอนฉิมพลี
อ.บางน้ำเปรี้ยว  จ.ฉะเชิงเทรา 

โรงเรียนตลาดคลอง16
 ต.ดอนฉิมพลี
อ.บางน้ำเปรี้ยว  จ.ฉะเชิงเทรา

081-5770139

สุชาดา  เรือนคำ(อี๊ด)
(ธิเบศร์ณรงค์)

185/1  ม.6  ต.ปงป่าหวาย
อ.เด่นชัย  จ.แพร่  54110

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
 อ.เด่นชัย  จ.แพร่  54110

054-640310
083-1631956

ศุภลักษณ์  ทองสนธิ (ลักษณ์)

5/3 ม.6   ต.วัดโบสถ์
อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 20140

โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี 20140

038-462530
084-6541321

สุมาลี  ศรประสิทธิ์ (ป้อม)

32 /4  ต.ลาดขวาง
อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา 24140

โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง
อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี 25110

081-3653364
037-460000

ดร.สมาน  มงคลสกุลวงศ์(ยศ)
fscismm@ku.ac.th

ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน  กรุงทพฯ  

ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน  กรุงทพฯ  

087-1020504

บุปผาพรรณ พานทอง
buphaphan.p@hmcpolymers.com

18/2 หมู่บ้านฉัตรพงศ์เพลส
ต.สุขุมวิท54 อ.เมือง จ.ระยอง
21100

บริษัทเอชเอ็มซีโปลิเมอร์ จำกัด
6 หมู่ 8 นิคมฯมาบตาพุด
ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
21150

081-8313884

สุรสิทธิ์  (ตี๋) โสวรรณรัตน์

 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใส3
อ.ด่านซ้าย จ.สุพรรณบุรี 72180

081-9952875
035-581168

 อาทิตย์ ชลพันธุ์

 37/9 ถ.สุขประยูร
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

 

081-2861679
038-463925

กระหรัดเพชร(ตุ้ย) อนรรฆอร

147/160 ม.1 ต.เทพารักษ์
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
10270

 

081-3141545
02-3853378

ประสงค์ นนทะวงษ์
จิราภรณ์ นนทะวงษ์
ด.ญ.นนตรา นนทะวงษ์

90/317 ม.10 ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

084-9133112

ภัทรวรรณ(ยุง) พงษ์พิพัฒน์วัฒนา
  โรงเรียนเมืองพัทยา6 (วัดธรรมสามัคคี)
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150
089-0687575
สุขใจ(ปิ๋ม) สมพงษ์พันธุ์
pimsurin@hotmail.com
surinpim99@gmail.com
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
ต.นอกเมือง อ.เมือง
จ.สุรินทร์ 32000
089-1891442
044-521141(บ้าน)
0841679696(สามี)
นิคม สุกรินทร์   โรงเรียนบ้านห้วยไผ่
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
081-9674940
มานะ  มิ่งหมัด
mingmad@hotmail.com
  บริษัทโตโยต้าบางกอก จำกัด
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
081-4478061
 ไพโรจน์  เอกอุฬาร
ปรัชญา ชะอุ่มผล(มิ้ง)
  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
ต.นครชุมง อ.เมือง
จ.กำแพงเพชร
081-9713653

สุพรรณี โพธิ์คำ (ติ๋ว)
suphannee_phokham@fwuk.fwc.com

16/287 ม. 6 ม.พัทยากรีนวิลล์ ต.หนองปริอ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 บ.ฟอสเตอร์ วีลเลอร์
ชั้น 1 ตึกทะเลทอง
53 ม.9 ถนนสุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

083-1115004

เกษร เกิดหลำ(หมอน)
kasorn63@yahoo.co.th
1/5 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง
จ.ชลบุรี
  087-7152956
จิดาภา ตั้งทวีสุโข (เล็ก ลั่นทม) โรงเรียนอนุบาลระยอง
อ.เมือง จ.ระยอง
  086-8266060
038-623653

สีณา ฤทธิกุลสิทธิชัย
greatseena@yahoo.com

151/156 ซ.นวลจันทร์ 56
คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

  087-6895713

ุธาริณี(โง้ว) สกุลพานิช

 

17/2 ม.3 ต.น้ำเชี่ยว
อ.แหลมงอบ จ.ตราด

โรงเรียนวัดบางปิดล่าง
อ.แหลมงอบ จ.ตราด
081-9490244
039-532460

สุภาภรณ์ อนุชิราชีวะ

2 ซ.5 เสรี 8 สวนหลวง 6
กรุงเทพฯ 10250

Oxfam Great Britaiu
081-5655607

ศิริรัตน์(เล็กศรี) สมจิตต์

 

47/71 ม.3 ถ.สาย9กิโล
ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี

  086-3662998

อารยา(นุ้ย) ธรรมกิจไพโรจน์

 

83/13 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง
จ.ชลบุรี

  081-9409944

์สมศักดิ์ รักษ์เดชา


955/25 ซ.สุขสวัสดิ์26
ต.สุขสวัสดิ์ บางประกอก
ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
10140

แผนกช่างเรือ
กรมการขนส่งทหารเรือ
บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
084-0863767

นันทิยา สัจจา

 

    081-5778504

ต๋อย  จันทบุรี

 

 

  080-093-9957
083-1135410
ประวิทย์  รอดเกิด

 

 

  081-0894668
077-381421
สุภาพ(เล็ก)     089-4088207
จันทนา(เล็ก)     087-1393817
ชาญณรงค์  (อ๊อด) ถูกแผน     081-6219063
อุดม  ทิพราช
udomt@hotmail.com
    089-9480419