รวมภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2553

ค่ายคุณธรรมและภาษาอังกฤษ ม.1 ม.4

กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรม grade4ู English Camp

กิจกรรมวันแม่12ส.ค.53

กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมค่ายลูกเสือ ม.3

กิจกรรมวันพ่อ5ธ.ค.53

กิจกรรมวันคริตสมาส

กิจกรรมกีฬาสี

ผ้าป่าสร้างโดม