ผู้บริหาร

นายปรีชา สุภาพ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/05/2016
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 322206
Page Views 601059
งานทะเบียนและวัดผล
ใบลงทะเบียนชั้นม.6/11 ปี2560 (อ่าน 45) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.6/10 ปี2560 (อ่าน 44) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.6/9 ปี2560 (อ่าน 41) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.6/8 ปี2560 (อ่าน 39) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.6/7 ปี2560 (อ่าน 29) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.6/6 ปี2560 (อ่าน 30) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.6/1-6/5 ปี2560 (อ่าน 33) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.5/11 ปี2560 (อ่าน 31) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.5/10 ปี2560 (อ่าน 29) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.5/9 ปี2560 (อ่าน 34) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.5/8 ปี2560 (อ่าน 13) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.5/7 ปี2560 (อ่าน 14) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.5/6 ปี2560 (อ่าน 21) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.5/1-5/5 ปี2560 (อ่าน 17) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.4/11 ปี2560 (อ่าน 19) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.4/10 ปี2560 (อ่าน 18) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.4/9 ปี2560 (อ่าน 18) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.4/8 ปี2560 (อ่าน 17) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.4/7 ปี2560 (อ่าน 16) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.4/6 ปี2560 (อ่าน 16) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.4/1-4/5 ปี2560 (อ่าน 17) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.3/9-3/10 ปี2560 (อ่าน 17) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.3/6-3/8 ปี2560 (อ่าน 15) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.3/4-3/5 ปี2560 (อ่าน 14) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.3/1-3/3 ปี2560 (อ่าน 13) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.2/9-2/10 ปี2560 (อ่าน 15) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.2/6-2/8 ปี2560 (อ่าน 14) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.2/4-2/5 ปี2560 (อ่าน 10) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.2/1-2/3 ปี2560 (อ่าน 14) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.1/9-1/10 ปี2560 (อ่าน 13) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.1/6-1/8 ปี2560 (อ่าน 14) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.1/4-1/5 ปี2560 (อ่าน 14) 30 พ.ค. 60
ใบลงทะเบียนชั้นม.1/1-1/3 ปี2560 (อ่าน 14) 30 พ.ค. 60
ระเบียบโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ว่าด้วยการสอบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย พ.ศ. 2560 (อ่าน 299) 08 มี.ค. 60
โครงสร้างรายวิชาโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ปี2559 (อ่าน 317) 17 ส.ค. 59
หลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 207) 25 ก.ค. 59
หลักสูตรศิลปะ (อ่าน 231) 25 ก.ค. 59
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ (อ่าน 191) 25 ก.ค. 59
หลักสูตรแนะแนว (อ่าน 225) 25 ก.ค. 59
หลักสูตรสังคมศึกษา (อ่าน 205) 25 ก.ค. 59