ผู้บริหาร

นายปรีชา สุภาพ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/05/2016
ปรับปรุง 18/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 274107
Page Views 480134
งานทะเบียนและวัดผล
ระเบียบโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ว่าด้วยการสอบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย พ.ศ. 2560 (อ่าน 219) 08 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 142) 05 ม.ค. 60
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 135) 05 ม.ค. 60
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 133) 05 ม.ค. 60
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 123) 05 ม.ค. 60
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 125) 05 ม.ค. 60
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 223) 05 ม.ค. 60
โครงสร้างรายวิชาโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ปี2559 (อ่าน 250) 17 ส.ค. 59
หลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 168) 25 ก.ค. 59
หลักสูตรศิลปะ (อ่าน 183) 25 ก.ค. 59
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ (อ่าน 151) 25 ก.ค. 59
หลักสูตรแนะแนว (อ่าน 161) 25 ก.ค. 59
หลักสูตรสังคมศึกษา (อ่าน 172) 25 ก.ค. 59
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ (อ่าน 125) 25 ก.ค. 59
หลักสูตรคณิตศาสตร์ (อ่าน 158) 25 ก.ค. 59
หลักสูตรภาษาไทย (อ่าน 132) 25 ก.ค. 59
หลักสูตรการงาน (อ่าน 125) 25 ก.ค. 59
คู่มือระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี (3) (อ่าน 127) 15 ก.ค. 59
คู่มือระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี (2) (อ่าน 139) 15 ก.ค. 59
คู่มือระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี (1) (อ่าน 121) 15 ก.ค. 59
ระเบียบโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ (อ่าน 157) 15 ก.ค. 59