ผู้บริหาร

นายปรีชา สุภาพ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/05/2016
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 322199
Page Views 601052
งานประกันคุณภาพการศึกษา
ร่าง มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ฉบับปรับปรุง 2560 (อ่าน 33) 08 มิ.ย. 60
คู่มือจุดเน้นของโรงเรียนแบบทดสอบทักษะฟังพูดอ่านเขียน (อ่าน 94) 02 มี.ค. 60
คู่มือจุดเน้นของโรงเรียนทักษะการฟัง (อ่าน 96) 02 มี.ค. 60
จุดเน้นอยู่อย่างพอเพียง ม.1 (อ่าน 94) 02 มี.ค. 60
จุดเน้นอยู่อย่างพอเพียง ม.2 (อ่าน 88) 28 ก.พ. 60
แบบบันทึกจุดเน้นสรุปทักษะเขียน(อังกฤษ) รวม ม.5 (อ่าน 83) 20 ก.พ. 60
แบบบันทึกจุดเน้นสรุปทักษะอ่าน (อังกฤษ) รวม ม.5 (อ่าน 87) 20 ก.พ. 60
แบบบันทึกจุดเน้นสรุปทักษะพูด(อังกฤษ) รวม ม.4 (อ่าน 85) 20 ก.พ. 60
แบบบันทึกจุดเน้นสรุปทักษะฟัง (อังกฤษ) รวม ม.5 (อ่าน 83) 20 ก.พ. 60
แบบบันทึกจุดเน้นทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน (อังกฤษ) รวม ม.5 (อ่าน 96) 20 ก.พ. 60
แบบบันทึกจุดเน้นสรุปทักษะเขียน(อังกฤษ) รวม ม.4 (อ่าน 102) 20 ก.พ. 60
แบบบันทึกจุดเน้นสรุปทักษะพูด(อังกฤษ) รวม ม.4 (อ่าน 57) 20 ก.พ. 60
แบบบันทึกจุดเน้นสรุปทักษะอ่าน (อังกฤษ) รวม ม.4 (อ่าน 62) 20 ก.พ. 60
แบบบันทึกจุดเน้นสรุปทักษะฟัง (อังกฤษ) รวม ม.4 (อ่าน 52) 20 ก.พ. 60
แบบบันทึกจุดเน้นสรุปทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน(อังกฤษ) รวม ม.4 (อ่าน 58) 20 ก.พ. 60
ปกคู่มือคณะประเมินประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 110) 03 ก.พ. 60
คู่มือคณะประเมินประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 116) 03 ก.พ. 60
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลมาตรฐานที่ 15 (อ่าน 99) 03 ก.พ. 60
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลมาตรฐานที่ 14 (อ่าน 81) 03 ก.พ. 60
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลมาตรฐานที่ 13 (อ่าน 78) 03 ก.พ. 60
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลมาตรฐานที่ 12 (อ่าน 75) 03 ก.พ. 60
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลมาตรฐานที่ 11 (อ่าน 81) 03 ก.พ. 60
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลมาตรฐานที่ 10 (อ่าน 74) 03 ก.พ. 60
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลมาตรฐานที่ 9 (อ่าน 79) 03 ก.พ. 60
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลมาตรฐานที่ 8 (อ่าน 78) 03 ก.พ. 60
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลมาตรฐานที่ 7 (อ่าน 46) 03 ก.พ. 60
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลมาตรฐานที่ 6 (อ่าน 47) 03 ก.พ. 60
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลมาตรฐานที่ 5 (อ่าน 56) 03 ก.พ. 60
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลมาตรฐานที่ 4 (อ่าน 57) 03 ก.พ. 60
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลมาตรฐานที่ 3 (อ่าน 55) 03 ก.พ. 60
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลมาตรฐานที่ 2 (อ่าน 61) 03 ก.พ. 60
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลมาตรฐานที่ 1 (อ่าน 57) 03 ก.พ. 60
แบบประเมินจุดเน้นพัฒนาคุณภาพ ระดับ ม.6 ทักษะเรียนรู้ภาษาอาเซียน (อ่าน 59) 03 ก.พ. 60
แบบประเมินจุดเน้นพัฒนาคุณภาพ ระดับ ม.6 สรุปทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน (อังกฤษ) (อ่าน 61) 03 ก.พ. 60
แบบประเมินจุดเน้นพัฒนาคุณภาพ ระดับ ม.6 ทักษะการอ่าน(อังกฤษ) (อ่าน 50) 03 ก.พ. 60
แบบประเมินจุดเน้นพัฒนาคุณภาพ ระดับ ม.6 ทักษะการพูด(อังกฤษ) (อ่าน 52) 03 ก.พ. 60
แบบประเมินจุดเน้นพัฒนาคุณภาพ ระดับ ม.6 ทักษะการฟัง(อังกฤษ) (อ่าน 60) 03 ก.พ. 60
แบบประเมินจุดเน้นพัฒนาคุณภาพ ระดับ ม.6 ทักษะการเขียน(อังกฤษ) (อ่าน 52) 03 ก.พ. 60
แบบประเมินจุดเน้นพัฒนาคุณภาพ ระดับ ม.6 พหุวัฒนธรรม (อ่าน 50) 03 ก.พ. 60
แบบประเมินจุดเน้นพัฒนาคุณภาพ ระดับ ม.6 การใช้ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน (อ่าน 49) 03 ก.พ. 60