ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 38) 15 ม.ค. 61
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 114) 23 พ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาอังก (อ่าน 97) 21 พ.ย. 60
โรงเรียนปราจีนกัลยาณีรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน เอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 478) 06 พ.ย. 60
ออกอากาศการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ รร.ป.ก.ณ.รายการสมรภูมิไอเดีย วันที่14ต.ค. เวลา 09.00 ช่อง3sd (อ่าน 143) 10 ต.ค. 60
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน (อ่าน 190) 21 ก.ย. 60
มหกรรมสินค้าเกษตร (อ่าน 161) 21 ก.ย. 60
ทุนปัจจัยพื้นฐาน (อ่าน 224) 23 ส.ค. 60
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 17 ส.ค.2560 (อ่าน 273) 09 ส.ค. 60
แบบประเมินโรงเรียนสีเขียว (อ่าน 244) 30 มิ.ย. 60
โครงการ “ประกวดสถานที่ทำงานน่าอยู่ (5 ส.)" (อ่าน 209) 28 มิ.ย. 60
แบบประเมินโรงเรียนสีเขียวประเด็นที่1 (อ่าน 205) 23 มิ.ย. 60
แบบประเมินโรงเรียนสีเขียวประเด็นที่2 (อ่าน 166) 23 มิ.ย. 60
แบบประเมินโรงเรียนสีเขียวประเด็นที่3-1 (อ่าน 148) 23 มิ.ย. 60
แบบประเมินโรงเรียนสีเขียวประเด็นที่3-2 (อ่าน 146) 23 มิ.ย. 60
แบบประเมินโรงเรียนสีเขียวประเด็นที่4 (อ่าน 146) 23 มิ.ย. 60
แบบประเมินโรงเรียนสีเขียวประเด็นที่5 (อ่าน 127) 23 มิ.ย. 60
แบบประเมินโรงเรียนสีเขียวประเด็นที่6 (อ่าน 127) 23 มิ.ย. 60
แบบประเมินโรงเรียนสีเขียวประเด็นที่7 (อ่าน 106) 23 มิ.ย. 60
แบบประเมินโรงเรียนสีเขียวประเด็นที่8 (อ่าน 98) 23 มิ.ย. 60
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน (อ่าน 138) 21 ก.ย. 60
แบบขออนุญาตใช้ห้องสืบค้นข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศนอกเวลาให้บริการ (อ่าน 158) 24 พ.ค. 60
รายชื่อนักเรียนที่มีการทดสอบO-NETม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559 ใน 5 อันดับแรกของโรงเรียนปราจีนกัลยาณี (อ่าน 457) 28 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 752) 07 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา(หลายวิชา)ม.ปลาย (อ่าน 509) 07 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 570) 07 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดของแต่ละรายวิชา(หลายวิชา)ม.ต้น (อ่าน 471) 07 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบได้ 3 ลำดับแรกของห้อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 754) 07 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 872) 09 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1064) 09 ก.พ. 60
ประชาสัมพันธ์ งานกองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนปราจีนกัลยาณี (อ่าน 310) 23 ธ.ค. 59
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 396) 14 พ.ย. 59
กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับจังหวัด (อ่าน 355) 03 พ.ย. 59
โรงเรียนสุจริต (อ่าน 405) 06 ต.ค. 59
สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ (อ่าน 417) 07 ก.ย. 59
สมัครโควตาคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ ปราจีนบุรี (อ่าน 444) 07 ก.ย. 59
สอบเข้าศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (อ่าน 460) 07 ก.ย. 59
นักเรียนม.3 สอบรับทุน พสวท. (อ่าน 334) 07 ก.ย. 59
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 316) 30 ส.ค. 59
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.บูรพา (อ่าน 275) 30 ส.ค. 59