ผู้บริหาร

นายปรีชา สุภาพ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/05/2016
ปรับปรุง 27/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 310891
Page Views 579922
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)

            1. เสริมสร้างให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ก้าวสู่มาตรฐานสากล

2. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

4. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้