จดหมายข่าวโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ข้อมูลโรงเรียน
สถานที่ตั้ง
ประวัติ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหารสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระ
หัวหน้าระดับชั้น
กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณและบุคคล
วิชาการ
กิจการนักเรียน
บริหารทั่วไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ั่ศิลปศึกษา
ั่การงานอาชีพ เทคโนโลยี
ั่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รูปกิจกรรม
รวมภาพกิจกรรมปี53
รวมภาพกิจกรรมปี52
รวมภาพกิจกรรมปี51

รวมภาพกิจกรรมปี50

รวมภาพกิจกรรมปี49
รวมภาพกิจกรรมปี48
website การศึกษา
www.mc41.com
สสวท.com
วิชาการ.คอม
ศูนย์NECTEC
thaigoodview.com
tummath.com
ครูมนตรี.com
ครูพงศักดิ์.net
ครูบ้านนอก.com
ครูไทย.info
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยของรัฐ
มหาวิทยาลัยเอกชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 
เกี่ยวกับ entrance
Admissions
เว็บเอนทรานซ์ของ สกอ.
สถาบันทดสอบการศึกษา(NT)
website ครู ปกณ.
ครูอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ
ครูมาลิน.com
ครูเสรีนันต์.com
บทคัดย่อผลงานวิชาการ ครู ปกณ.
ครูครองสิน
รองประเสริฐ
ครูวิษารินทร์
ครูเสรีนันต ์
ครูอินทิรา
ครูจงรักษ ์
website น่าสนใจ

จังหวัดปราจีนบุรี.

อบจ.ปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
hotmail.com
kapook.com
carefor.org บ้านใส่ใจ
thaimail.com
yahoo.com
ชมรมกีฬาร่มบินนครนายก
สถิติผู้เยี่ยมชม
เริ่ม 1 มกราคม 2549
Update
5 มีนาคม 2557
 
กิจกรรมของเราประกาศผลการสอบนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557

นักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

นักเรียนชั้น ม.1

นักเรียนชั้น ม.4
ดูภาพกิจกรรมได้ที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี


ข่าวประชาสัมพันธ
10 มีนาคม 2557 ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556
10-13 มีนาคม 2557 นักเรียนยื่นคำร้องสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
11-14 มีนาคม 2557 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ตามตาราง
17-18 มีนาคม 2557 นักเรียนยื่นคำร้องสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
18-19 มีนาคม 2557 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ตามตาราง
20-24 มีนาคม 2557 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557
31 มีนาคม 2557 วันเกียรติยศ รับวุฒิบัตร ม.3และ ม.6 ปิดภาคเรียน
14 พฤษภาคม 2557 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557


ปราจีนกัลยาณีสีฟ้า-ขาว
เด่นดังดาวพราวสว่างพร่างเวหา
แหล่งอบรมบ่มนิสัยให้เรามา
เพาะปัญญาพลานามัยให้สมบูรณ์

ขอแสดงความยินดีลูกฟ้า-ขาวทุกคน
ที่สอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2555
( รายชื่อนักเรียนหน้า 1,หน้า2,หน้า3,หน้า4,หน้า5 )

โรงเรียนปราจีนกัลยาณ
 
ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ 0-3721-1071 Fax. 0-3721-3902
Webmaster : sereenun@gmail.comนายสมชาย อึ๊งประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี


นายชาญชัย จินดาสถาพร
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนปราจีนกัลยาณี


นางจิตรา ภุมมะกาญจนะ
นายกสมาคมศิษย์เก่า

โรงเรียนปราจีนกัลยาณี


นางบังอร วิลาวัลย์
นายกสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
หนังสือพิมพ์
ทีวี
ไทยรัฐ ช่อง 3
เดลินิวส์ ช่อง 5
มติชน ช่อง 7
บางกอกโพสต์ ช่อง 9
สยามกีฬา รวมทีวีทุกช่อง
The Nation

ช่องNBT

ผู้จัดการออนไลน

ช่องทีวีไทย